Chuối mốc ruột đỏ sấy giòn

Mã sản phẩm: CSG

Số lượng
35.000 đ

Chuối mốc ruột đỏ sấy giòn của chúng tôi được làm từ chuối mốc bản địa của đồng bào Bana, được lựa chọn ký càng và sấy bằng công nghệ chân không hiện đại. Miếng chuối giòn, xốp, đều, giữ được hương vị tự nhiên.

Copyright © 2016 by nemchalesang.com

Email: xuanthao.nn@gmail.com Phone: 0935093566