chả quế 500gram

chả quế 500gram

Số lượng
Vui lòng gọi...

Chả quế mềm dai, thơm nồng mùi quế, tiêu và có vị ngọt thanh của thịt. 

Các sản phẩm khác

Chả bò

Vui lòng gọi...

Chả gà

Vui lòng gọi...

Chả mực

Vui lòng gọi...

Da bao

Vui lòng gọi...

Chả thủ

Vui lòng gọi...

Copyright © 2016 by nemchalesang.com

Email: xuanthao.nn@gmail.com Phone: 0935093566