Chả mực

Chả mực

Số lượng
Vui lòng gọi...

Mức giá trên tính theo kg

 món chả mực dai giòn sần sật, thơm ngon nức tiếng.

Các sản phẩm khác

Chả bò

Vui lòng gọi...

Chả gà

Vui lòng gọi...

Da bao

Vui lòng gọi...

Chả thủ

Vui lòng gọi...

Copyright © 2016 by nemchalesang.com

Email: xuanthao.nn@gmail.com Phone: 0935093566