Chả bò gân

Chả bò gân

Số lượng
Vui lòng gọi...

Mức giá trên áp dụng cho 0.5kg (1 cây)

Các sản phẩm khác

Chả bò

Vui lòng gọi...

Chả gà

Vui lòng gọi...

Chả mực

Vui lòng gọi...

Da bao

Vui lòng gọi...

Chả thủ

Vui lòng gọi...

Copyright © 2016 by nemchalesang.com

Email: xuanthao.nn@gmail.com Phone: 0935093566